PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

CONCERTAT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis dirigits a joves que no han obtingut la titulació de l'ESO i es volen continuar formant cap a la via de la formació professional. Facilitant, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

   
   

PERFIL PROFESSIONAL QIE IMPARTIM A LA NOSTA ESCOLA

AUXILIAR EN ACTIVITATS D'OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

 

QUE OFERIM?

 • Més de 60 anys d'experiència en l'àmbit de l'educació especial
 • Adaptacions curriculars individualitzades
 • Tutoria i atenció personalitzada en sessions individuals i grups reduïts
 • Intervenció psicopedagògica
 • Seguiment i recolzament en les pràctiques d'empresa
 • Orientació al món laboral i/o formatiu
 • Tutorització i acompanyament a la inserció i posterior seguiment

REQUISITS

Per accedir a aquests programes cal que l'alumne compleixi amb els següents requisits:

 • Ser major de 16 anys i menor de 21 anys
 • No haver obtingut el títol de l'ESO
 • Tenir el reconeixement de grau de discapacitat o el dictament de l'Equip d'Assesorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)

TRÀMITS

Procediment de preiscripció de sol·licituds: presentació de sol·licituds en el calendari i la documentació que establexi el Departament d'Ensenyament.

Calendari, Preinscripció i matrícula

TASQUES DESTACADES

 • Rebre informació i documentació exterior i distribuir-la
 • Realitzar enviaments d'informació i documentació
 • Rebre i distribuir trucades telefòniques
 • Atendre una recepció
 • Reprografia de documents interns i externs
 • Confeccionar documents amb ordinador
 • Realitzar gestions
 • Arxivar
 • Utilitzar l'ordinador de l'empresa.

OBJECTIUS

 • Procurar la integració sociolaboral a través de la preparació per al món del treball.
 • Dotar els alumnes de l'autonomia personal suficient per augmentar el seu nivell d'independència.
 • Millorar les competències bàsiques i professionals per afavorir la continuïtat a la formació professional.

CONTINGUTS DEL CURS

Mòduls de formació específica

 • Tècniques administratives bàsiques
 • Arxiu i comunicació
 • Ofimàtica
 • Formació en centres de treball
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Tècniques de recerca de feina

Mòduls de formació general

 • Estratègies i i eines matemàtiques
 • Estratègies i eines de la comunicació (en castellà, català i anglès)
 • TIC
 • Entorn social i territorial
 • Economia domèstica
 • Incorporació al món laboral

Formació en centre de treball

 • Pràctiques de treball (180 hores)

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada

 

COL·LABORADORS