Nova adreça: Carrer del Montnegre 36-42 · 08029 Barcelona · Telèfons 93.203.75.64 i 93.205.12.39